Inn i sjamanens verden

Inn i sjamanens verden

Hule&univers_forsideEr man interessert i sjamanisme og beslektede fag, støter man før eller senere på Michael Harner og hans arbeid. Han er den amerikanske antropologen som fikk sin sjamaninnvielse hos en indianerstamme i Amazonas, og som siden viet sitt liv til dette temaet, både i teori og praksis.

Fokuset i Hule og univers er først og fremst himmelforestillinger, oppstigninger og sjamanistiske erfaringer av høyere virkeligheter. Boken viser hvordan sjamanmetoder kan gi interesserte direkte tilgang til disse og andre sider av denne åndelige arven, og at erfaringene stort sett er beslektede.

I tillegg får vi spennende innblikk i Harners egen vei inn i sjamanismen. Han deler også av sine omfattende kunnskaper fra sjamantradisjoner verden over og hvor hans forskning på feltet har ført ham. Han formidler også glimt av sitt samarbeid med andre, som Carlos Castaneda, og om da han på en reise i Finnmark fikk sitt totalt overraskende møte med den samiske sjamanen Mikkel Gaup, omtalt som Mirakel-Mikkel.

Michael Harner ble kjent for offentligheten da han i 1980 ga ut boken The Way of the Shaman. Her introduserte han faget for interesserte lesere i den vestlige verden og presenterte kunnskapene og metodene på en praktisk og utfordrende måte. Mange mennesker fikk sitt første møte med sjamanens verdensarv gjennom denne boken.

Dette var også et epokegjørende verk på en annen måte. Inntil da hadde få sjamaner skrevet om sine erfaringer selv, de og deres arbeid hadde stort sett blitt omtalt av utenforstående.

I 1979 grunnla Michael Harner The Center for Shamanic Studies, som nå under navnet The Foundation for Shamanic Studies tilbyr kurs på mange nivåer og på ulike steder i verden. Det han og hans medarbeidere formidler, kalles kjernesjamanisme. Dette har etter hvert blitt som en sjamantradisjon i seg selv.

Blant noen urfolk der sjamankunnskapen ble regnet som glemt og borte, har kjernesjamanismens metoder blitt brukt for å hente informasjoner, mytologi og ritualer tilbake. Mange kan takke Michael Harner og hans innsats for at også stedegne sjamantradisjoner har fått sin renessanse, som her i landet.

I en rekke år på 1980- og 1990-tallet var jeg en av hans mange studenter. Det han formidlet har preget min forståelse av sjamanens vei og de mulighetene som finnes for å erfare og formidle kraft, innsikt og helbredelse, til beste for alt liv.

Det er en glede å gi ut Hule og univers, en bok som beriker sjamanenes verdensarv. Gjennom sin livslange innsats er Michael Harner blitt dette gamle kulturfagets største fornyer.

God lesning!

Ailo Gaup

 

2 kommentarer

Side 1 av 1
 1. Teleterkji
  Teleterkji 28. januar 2014 at 17:02 .

  Spennende med en norsk oversettelse.Har stor sans for Michael Harners forteller kunst.

  mvh.

  1. torstein
   torstein 7. februar 2014 at 22:34 .

   Skriver under på den. Spennende, kunnskapsrik, inspirerende bok. God oversettelse. Lenge siden jeg leste Harners «Way of the shaman» nå, det gjorde godt å «gjenoppdage» ham. En fin og klok forteller, og en kraftfull autoritet som har mye av æren for at sjamanismen har fått ny – og stadig mer – vind i seilene de siste 30 åra 🙂

Leave a Reply to torstein Click here to cancel reply.

*
*
*