Inger Haugen

Inger Haugen

offring med sukkerInger Haugen, født i metallslangens år i vektens tegn på dagen 11 I’X, har som slangen skiftet ham med visse mellomrom i livet.

Hun har tre formelle utdanninger: laborant, sykepleier og billedkunstner.

Men den viktigste er, som for oss alle, livet selv. Livets egen skole.